KAKO PRIPREMAMO TLO U PLASTENIKU?

Priprema tla u plasteniku ključna je za uspješan rast biljaka. Postupci se mogu malo razlikovati ovisno o vrsti biljke i željenom prinosu, ali osnovni koraci uključuju:
Uklanjanje ostataka prijašnjih biljaka: Uklonite ostatke prethodnih biljaka i korova kako biste spriječili širenje bolesti i parazita.
Prozračivanje i okretanje tla: Dobro je prozračiti i preokrenuti tlo kako bi se poboljšala struktura, uklonile eventualne grudice i osigurala ravnomjerna raspodjela hranjiva.
Gnojidba: Dodavanje komposta, organskih gnojiva ili drugih hranjivih tvari može poboljšati kvalitetu tla i potaknuti rast biljaka.
Testiranje pH vrijednosti: Provjerite pH vrijednost tla i prilagodite je ako je potrebno kako bi se zadovoljile potrebe određenih biljaka.
Dodavanje supstrata: Ponekad je korisno dodati dodatne supstrate kao što su pijesak ili treset kako bi se poboljšala struktura tla i zadržala vlaga.
Priprema za sadnju: Prije sadnje biljaka pripremite odgovarajuće jame ili grebene, ovisno o vrsti biljaka koje namjeravate saditi.
Vrlo je važno obnavljati tlo svake godine i prakticirati plodored kako bi se spriječilo iscrpljivanje hranjivih tvari i smanjio rizik od biljnih bolesti.